ข่าวสารนํ้าบาดาล

การอบรม หลักสูตร “การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และบริหารสัญญาด้านน้ำบาดาล”

  • อัพเดทวันที่ 2 ส.ค. 65
  • อ่าน 644
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และบริหารสัญญาด้านน้ำบาดาล”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  1 –2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร

      โอกาสนี้ ดร. อลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการฝึกอบรม
     ทั้งนี้ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฎิบัติงานควบคุมงานเจาะน้ำบาดาลและตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 200 คน