ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

  • อัพเดทวันที่ 29 ส.ค. 65
  • อ่าน 850
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามารายงานตัวต่ออธิบดีและเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำตัวในที่ประชุมผู้บริหารด้วย

     การประชุมครั้งนี้มีการรายงานเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รวมถึงการนำเสนอรายงานสรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ยุโรป