ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 2 ก.ย. 65
  • อ่าน 346
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 38 ภาพ

     วันที่ 2 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้นำเสนอสรุปผลการตรวจสอบที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านพัสดุ และด้านงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564) และโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นการชี้แจงพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง