ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565

  • อัพเดทวันที่ 24 ก.ย. 65
  • อ่าน 649
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ
     วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ต อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน 
 
     โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการประกวดและคัดเลือกผู้ใช้น้ำบาดาลจากพื้นที่ 12 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 48 รางวัล ได้แก่ 
 
👉 รางวัลพื้นที่ต้นแบบผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระดับดีเลิศ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านกวางโจน หมู่ที่ 18 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
 
👉 รางวัลพื้นที่ต้นแบบผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระดับดีเด่น ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรร่วมใจ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
 
👉 รางวัลพื้นที่ต้นแบบผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระดับดี จำนวน 10 รางวัล
 
👉 รางวัลพื้นที่ต้นแบบผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ระดับดีเด่น จำนวน 12 รางวัล
 
👉 รางวัลต้นแบบการบริหารจัดการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับดีเด่น จำนวน 10 รางวัล
 
👉 รางวัลความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
👉 รางวัลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาล จำนวน 13 รางวัล
 
     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กำหนดจัดการประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ ข้อมูลทางวิชาการด้านน้ำบาดาล และได้กำหนดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ