ข่าวสารนํ้าบาดาล

“อธิบดีน้ำบาดาล” มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับลึก

  • อัพเดทวันที่ 24 ก.ย. 65
  • อ่าน 501
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ
     วันที่ 24 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามเจาะสำรวจบ่อน้ำบาดาลระดับลึก และช่างเจาะน้ำบาดาล ในโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
 
👉 1. โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย) พื้นที่ดำเนินการจังหวัดขอนแก่น ระดับความลึกเจาะ 1,014 เมตร 
 
👉 2. โครงการศึกษาสำรวจแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ระยะที่ 2) พื้นที่ดำเนินการจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับความลึกเจาะ 650 เมตร
 
👉 3. โครงการศึกษาสำรวจแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ระยะที่ 3) พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสมุทรสาคร ระดับความลึกเจาะ 1,008 เมตร
 
👉 4. โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสระบุรี ระดับความลึกเจาะ 1,000 เมตร (Coring)
 
👉 5. โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต ระดับความลึกเจาะ 650 เมตร
 
    ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้แทนข้าราชการและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลในวาระส่งท้ายปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ร่วมกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานภาพรวมในปีนี้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี