ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

  • อัพเดทวันที่ 3 ต.ค. 65
  • อ่าน 625
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นวันแรก ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล