ข่าวสารนํ้าบาดาล

การจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565

  • อัพเดทวันที่ 25 ต.ค. 65
  • อ่าน 431
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


     ทั้งนี้ นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

     1. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2. การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

     3. การจัดทำ Engagement plan

     4. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

     5. การจัดทำ Web site กลุ่มตรวจสอบภายใน