ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

  • อัพเดทวันที่ 1 พ.ย. 65
  • อ่าน 524
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

     วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 8 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ กรณีอดีตลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอคัดสำเนาเอกสารผลสรุปการตรวจสอบภายในประจำปีของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ตั้งแต่ปี 2554-2560 เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ต่อศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ซึ่งเป็นข้อมูลสามารถเปิดเผยได้ตาม มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3 (6) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาสำเนาข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ขอข้อมูล พร้อมจัดทำสรุปแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง