ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2565

  • อัพเดทวันที่ 8 ธ.ค. 65
  • อ่าน 486
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 8 ภาพ
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2565
 
     โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณา(ร่าง) รายงานการควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ (ปค.1) (ปค.4) (ปค.5) ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12