ข่าวสารนํ้าบาดาล

การฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำบาดาล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

  • อัพเดทวันที่ 2 พ.ค. 66
  • อ่าน 369
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร“การบริหารจัดการน้ำบาดาล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

   โอกาสนี้ นายยุงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้วย โดยมีนางสาววัชราพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   ทั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ภายใต้บริบทความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก วิธีปฏิบัติ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านน้ำบาดาล ในการนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 108 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง