ข่าวสารนํ้าบาดาล

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

  • อัพเดทวันที่ 19 ต.ค. 63
  • อ่าน 1,116
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 37 ภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

     วันที่ 18 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินพระราชทาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

     สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 3,019,999 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     โอกาสนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯและโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และมอบเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร