ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2567

  • อัพเดทวันที่ 11 มี.ค. 67
  • อ่าน 197
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email