ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) ในการประชุมครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 66
  • อ่าน 217
  • เผยแพร่โดย ชาติศิริ ศิลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา
Email