ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 33/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 66
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย สุภาวดี ยินมะเริง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
Email