ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

  • อัพเดทวันที่ 30 พ.ย. 66
  • อ่าน 149
  • เผยแพร่โดย กุสุมา กล่อมเสนาะ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Email