ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) ในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 4 ธ.ค. 66
  • อ่าน 59
  • เผยแพร่โดย ช. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา
Email