ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับฝบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต3 สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 32/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

  • อัพเดทวันที่ 8 ธ.ค. 65
  • อ่าน 250
  • เผยแพร่โดย วลัยลักษณ์ จันเก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี
Email