ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี) ในการประชุมนครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

  • อัพเดทวันที่ 26 ม.ค. 66
  • อ่าน 160
  • เผยแพร่โดย วลัยลักษณ์ จันเก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี
Email