ข่าวสารนํ้าบาดาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

  • อัพเดทวันที่ 19 เม.ย. 66
  • อ่าน 201
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email