ข่าวสารนํ้าบาดาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 20 เม.ย. 66
  • อ่าน 204
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 - 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)