วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : พักรถริมทาง แวะจุดบริการน้ำ เพื่อประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 66
  • 182 อ่าน
Email

จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม และเป็น 1 ใน 24 แห่ง ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อก่อสร้างเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการฟรีแก่ประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนเดินทางมาใช้บริการอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น