วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : “น้ำ(บาดาล)” หัวใจหลัก…คนทำเกษตร •

  • อัพเดทวันที่ 18 เม.ย. 66
  • 198 อ่าน
Email

เมื่อวิถีของคนทำเกษตรต้องแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ "น้ำ" ยังคงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญและจำเป็น จึงเกิดการเรียนรู้เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิตรองรับความต้องการของผู้บริโภค

เกษตรกรบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้ง ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนับหมื่นคนต่อปี และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำบาดาลแก่กลุ่มเกษตรกร