วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • อัพเดทวันที่ 19 เม.ย. 66
  • 249 อ่าน
Email

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้เปลี่ยนสวนยางให้เป็นสวนผลไม้เพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่า แต่เมื่อแหล่งน้ำผิวดินจากคลองธรรมชาติไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร “น้ำบาดาล”จึงเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงไม้ผลทั้งทุเรียนและมังคุด ให้ผ่านช่วงวิกฤตฤดูแล้งไปได้ แต่สิ่งสำคัญกว่าที่จะทำให้เกษตรแปลงใหญ่แห่งนี้เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืนคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและผู้นำชุมชน