วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : จุดบริการน้ำบาดาล คุณภาพเพิ่มคุณค่า

  • อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 66
  • 188 อ่าน
Email

จุดบริการน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านคลองหลอด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) เพื่อศึกษา สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล