วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาลระยะไกล แก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้

  • อัพเดทวันที่ 28 เม.ย. 66
  • 207 อ่าน
Email

โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ช่วยเสริมระบบประปาเดิมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นต้นแบบสำหรับโครงการอื่นๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยการพัฒนาน้ำบาดาลจากพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลสูงไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ