วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : น้ำดื่มริมทาง ช่วยประหยัด ได้ประโยชน์

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 66
  • 207 อ่าน
Email

จุดบริการน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) เพื่อศึกษา สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพ