วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาลระยะไกล แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำเค็ม

  • อัพเดทวันที่ 18 พ.ค. 66
  • 177 อ่าน
Email

การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วยแก้ปัญหาน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในพื้นที่