วีดิทัศน์

รับชมย้อนหลัง รายการ “หนทางพารวย” การพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 9 ต.ค. 66
  • 131 อ่าน
Email

น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธินำขึ้นมาใช้ได้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินลดลง เช่น เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม และการปนเปื้อนของสารพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีหน้าที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน