ดาวน์โหลด

รางวัลเลิศรัฐ

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.73 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.17 Mb ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.15 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.09 Mb ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.18 Mb ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง อ่าน : 69 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ