คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดกรอบการประเมินส่วนรานราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 330 ครั้ง อ่าน : 368 ครั้ง

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 61

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 298 ครั้ง อ่าน : 305 ครั้ง

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 และตัวชี้วัดที่ 5.1(เพิ่มเติม)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.81 Mb ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง อ่าน : 300 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4. (Innovation Base)

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 597 ครั้ง อ่าน : 304 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 5 (Potential Base)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 385 ครั้ง อ่าน : 351 ครั้ง

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.07 Mb ดาวน์โหลด : 349 ครั้ง อ่าน : 400 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด : 277 ครั้ง อ่าน : 294 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ (สทบ.เขต 1-12)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 574 ครั้ง อ่าน : 290 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง อ่าน : 297 ครั้ง

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามประเมินส่วนราชการตามมาตร การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่วนราชการ(ส่วนกลาง)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 577 ครั้ง อ่าน : 295 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ