ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมเข้มคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ... กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมจัดนิทรรศการโชว์แอพพลิเคชั่น Badan4Thai น้ำบาดาลอยู่ตรงไหนคุณก็รู้ !

  • อัพเดทวันที่ 3 พ.ค. 60
  • อ่าน 816
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ณ ห้องโถง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดแสดงข้อมูลโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (One Village One Water Supply : OVOWS) หรือชื่อภาษาไทย โครงการดอกไม้บาน และจัดแสดงการใช้งานแอพพลิเคชั่น Badan4Thai โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการแสดงตัวเลขจำนวนผู้ใช้งานและให้นำข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำผิวดิน อาทิ ฝาย คู คลอง ของกรมทรัพยากรน้ำมาแสดงด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลจุดให้น้ำได้อย่างครอบคลุม

     ทั้งนี้ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการกลั่นกรองแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008