ข่าวสารนํ้าบาดาล

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

  • อัพเดทวันที่ 12 มี.ค. 63
  • อ่าน 2,730
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)