ประกอบกิจการน้ำบาดาล

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้

การกำหนดเขตและความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 1,579 ครั้ง อ่าน : 1,934 ครั้ง

อัตราค่าใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 1,935 ครั้ง อ่าน : 2,198 ครั้ง

ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 1,188 ครั้ง อ่าน : 1,504 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ