วีดิทัศน์

ส่งน้ำบาดาลระยะไกล

  • อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 64
  • 765 อ่าน
Email

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้ชุมชน อ.เมือง และ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง

นวัตกรรมการส่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่…ด้วยการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร สถานีละ 4 ถัง พร้อมกับหอถังเหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน