วีดิทัศน์

สืบสาน รักษา และต่อยอดแหล่งน้ำบาดาล : “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ“

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.ค. 65
  • 294 อ่าน
Email

สืบสาน รักษา และต่อยอดแหล่งน้ำบาดาล :
"โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย หมู่ 7 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี