วีดิทัศน์

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 65
  • 315 อ่าน
Email

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

“มีน้ำใช้ตลอดปี คุณภาพน้ำดี ดื่มฟรีตลอดไป"