คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

KPI Template 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 279 ครั้ง อ่าน : 303 ครั้ง

KPI Template 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 345 ครั้ง อ่าน : 315 ครั้ง

KPI Template 15

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 281 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.1

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 300 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.2

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 565 ครั้ง อ่าน : 290 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 3.1.4

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด : 565 ครั้ง อ่าน : 284 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 8

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด : 274 ครั้ง อ่าน : 276 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 10

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 599 ครั้ง อ่าน : 320 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 12

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 361 ครั้ง อ่าน : 905 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ 13

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด : 296 ครั้ง อ่าน : 362 ครั้ง

สรุปผลการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด : 552 ครั้ง อ่าน : 275 ครั้ง

รายงานการประชุมตัวชี้วัดปี 54

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 620 ครั้ง อ่าน : 338 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ