คำถามที่พบบ่อย

2. แบบฟอร์มหมายเลข 3 หน้าที่ 3 ประเภทการใช้น้ำตามใบอนุญาตมีความแตกต่างกับประเภทการใช้น้ำอย่างไร เอกสารหมายเลข 3 ช่วงความลึกที่ระบุค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดให้ดูจากใบอนุญาตเจาะหรือเปล่า?

ตอบ : ประเภทการใช้น้ำตามที่ได้รับอนุญาตก็เป็นอุปโภคบริโภค ธุรกิจ และเกษตร ตามใบอนุญาต แต่ช่องสุดท้าย ประเภทการใช้น้ำบาดาลอยากให้มีความละเอียดว่านำไปใช้ทำอะไร ในธุรกิจนั้น (นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ