ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 4,537 ครั้ง อ่าน : 4,443 ครั้ง

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 3,403 ครั้ง อ่าน : 18,104 ครั้ง

แบบ นบ./๓

แบบ นบ./๔

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 2,085 ครั้ง อ่าน : 2,196 ครั้ง

แบบ นบ./๕

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,721 ครั้ง อ่าน : 1,771 ครั้ง

(นบ./๑๑) รายงานการใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 2,292 ครั้ง อ่าน : 34,845 ครั้ง

(นบ./๑๒) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,159 ครั้ง อ่าน : 1,190 ครั้ง

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,293 ครั้ง อ่าน : 1,166 ครั้ง

แบบ นบ./๑๖ คําขอรับใบแทน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 628 ครั้ง อ่าน : 536 ครั้ง

แบบ นบ./๑๗ บันทึกถ้อยคํา

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 579 ครั้ง อ่าน : 691 ครั้ง

หนังสือแจ้งการยกเลิกกิจการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 2,372 ครั้ง อ่าน : 735 ครั้ง

หนังสือยินยอม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,458 ครั้ง อ่าน : 1,362 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ