ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 758 ครั้ง อ่าน : 682 ครั้ง

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 718 ครั้ง อ่าน : 945 ครั้ง

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ จ......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 700 ครั้ง อ่าน : 650 ครั้ง

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ ช.......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 669 ครั้ง อ่าน : 620 ครั้ง

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุใบอนุญาตน้ำบาดาลที่ ตช......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 645 ครั้ง อ่าน : 628 ครั้ง

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 364 ครั้ง อ่าน : 429 ครั้ง

(นบ./๑) คำขอหนังสือรับรองช่างเจาะ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 504 ครั้ง อ่าน : 645 ครั้ง

(นบ./๖) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 347 ครั้ง อ่าน : 450 ครั้ง

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 586 ครั้ง อ่าน : 738 ครั้ง

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 475 ครั้ง อ่าน : 557 ครั้ง

แบบ นบ./๒๑ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 772 ครั้ง อ่าน : 784 ครั้ง

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 551 ครั้ง อ่าน : 749 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ