ข่าวสารนํ้าบาดาล

ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลด้วยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 10 ส.ค. 65
  • อ่าน 384
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
"บ่อน้ำบาดาล" ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม จำเป็นต้องมีการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล เพื่อฟื้นฟูสภาพของบ่อน้ำบาดาลให้สามารถใช้งานได้ต่อไป และป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำบาดาล ทำให้น้ำที่ได้จากบ่อน้ำบาดาลใสสะอาดและประสิทธิภาพการให้น้ำดีขึ้น
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง