ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 31.23 Mb ดาวน์โหลด : 466 ครั้ง อ่าน : 340 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ