ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 134.41 Mb ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง อ่าน : 410 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 24.28 Mb ดาวน์โหลด : 619 ครั้ง อ่าน : 851 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 63.24 Mb ดาวน์โหลด : 1,095 ครั้ง อ่าน : 1,612 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.82 Mb ดาวน์โหลด : 1,359 ครั้ง อ่าน : 1,485 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานประจำปี 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 31.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,112 ครั้ง อ่าน : 1,025 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ