ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แจ้งซ่อมเบอร์โทรศัพท์ 7097)

เบอร์โทรศัพท์ 7097

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 26 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ ทส.

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 922 ครั้ง อ่าน : 495 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 512 ครั้ง อ่าน : 587 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบใบเปลี่ยนเวรรักษาการณ์/ตรวจเวรรักษาการณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 479 ครั้ง อ่าน : 522 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 469 ครั้ง อ่าน : 529 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ