ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แจ้งซ่อมเบอร์โทรศัพท์ 7097)

เบอร์โทรศัพท์ 7097

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 194 ครั้ง อ่าน : 103 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ ทส.

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,079 ครั้ง อ่าน : 586 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 611 ครั้ง อ่าน : 736 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบใบเปลี่ยนเวรรักษาการณ์/ตรวจเวรรักษาการณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 593 ครั้ง อ่าน : 642 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ