บริการประชาชน

มาตรฐานและราคากลางการเจาะน้ำบาดาล

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 45.46 Mb ดาวน์โหลด : 4,073 ครั้ง อ่าน : 2,781 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.95 Mb ดาวน์โหลด : 3,364 ครั้ง อ่าน : 2,240 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.29 Mb ดาวน์โหลด : 6,811 ครั้ง อ่าน : 5,154 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.09 Mb ดาวน์โหลด : 4,720 ครั้ง อ่าน : 6,166 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ