แบบฟอร์มใบปะหน้าหลักฐานประกอบการยื่นเงินกู้สามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบการคำนวณการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 9 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง สร้างกลุ่มไลน์เพื่อส่งเอกสารเงินกู้ของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง อ่าน : 41 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบแจ้งความประสงค์รับฝากเงินสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.86 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 59 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง แก้ไขวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง อ่าน : 59 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 133 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มิถุนายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.62 Mb ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตัวอย่าง หนังสือส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 298 ครั้ง อ่าน : 265 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 587 รายการ