ดาวน์โหลด

คู่มือ

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-Petition ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 66 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง อ่าน : 59 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

การใช้งาน Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อหาพิกัดสำหรับใช้ในงานด้านน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.71 Mb ดาวน์โหลด : 77 ครั้ง อ่าน : 90 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือ อัปเดตเว็บไซต์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อัปเดตข้อมูลลงเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.58 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการใช้งาน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2520 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คู่มือผู้ใช้งาน Badan e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.51 Mb ดาวน์โหลด : 1,145 ครั้ง อ่าน : 608 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.72 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 72 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือการใช้ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ e-Proposal

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.57 Mb ดาวน์โหลด : 804 ครั้ง อ่าน : 891 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ