ข่าวสารนํ้าบาดาล

(สทบ. เขต 11) น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 28 เม.ย. 63
  • อ่าน 75
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email