ข่าวสารนํ้าบาดาล

(สทบ. เขต 2) โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  • อัพเดทวันที่ 5 พ.ค. 63
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบปัญหาการลดระดับลงอย่างต่อเนื่องของน้ำบาดาลระดับตื้น เนื่องจากการสูบใช้น้ำบาดาลจนเกินสมดุลในพื้นที่ อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก จึงมอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เร่งดำเนินการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต ในพื้นที่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำฝนและน้ำผิวดินในฤดูน้ำหลาก นำไปเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศักยภาพน้ำบาดาลระดับตื้น ให้คืนสู่สมดุลตามธรรมชาติ วางแผนให้แล้วเสร็จทันภายในฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงนี้ 
เติมน้ำเพิ่มต้นทุนชีวิต

แท็กที่เกี่ยวข้อง