ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

  • อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 62
  • อ่าน 20
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email