คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี (สทบ.2)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 356 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี (สทบ.3)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด : 282 ครั้ง อ่าน : 310 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น (สทบ.4)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง อ่าน : 333 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา (สทบ.5)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 317 ครั้ง อ่าน : 330 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง (สทบ.6)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 323 ครั้ง อ่าน : 326 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร (สทบ.7)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 290 ครั้ง อ่าน : 323 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง (สทบ.9)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด : 302 ครั้ง อ่าน : 311 ครั้ง

สำนักทรพัยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี (สทบ.10)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง อ่าน : 341 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี (สทบ.11)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 272 ครั้ง อ่าน : 316 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 309 ครั้ง อ่าน : 291 ครั้ง

Sar Card ปี 53 รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 310 ครั้ง อ่าน : 315 ครั้ง

Sar Card ปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.57 Mb ดาวน์โหลด : 316 ครั้ง อ่าน : 338 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ